PERSONAL

Genom att organisera verksamheten så att operatörerna själva får ansvara för maskinhandhavande, programmering, kontroll, viss administration med mera, kan vi locka duktiga verkstadsarbetare till företaget.
 

Detta har gjort att vi har väldigt kunnig personal med stor erfarenhet av CNC-maskiner och bearbetning i dessa.