Metalworking CNC milling machine. Cuttin

KVALITETS-
POLICY

Vi på Cameco Sandviken AB ska vid vår produktion inom skärande bearbetning i CNC-styrda fleroperationsmaskiner vara lyhörda för våra kunders önskemål samt vara en pålitlig och kompetent legotillverkare och samarbetspartner. Detta i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer. För oss är god kommunikation med alla våra intressenter en självklarhet.

Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Målsättningen är att ha 0 % felleveranser och reklamationer, men om så uppstår ska de behandlas snabbt och professionellt. 

Vi erbjuder snabba leveranser där vi lovar det vi kan hålla, och håller det vi lovar.

Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

Vårt ledningssystem är kvalitetssäkrat mot ISO 9001.

 

Dekal ISO 9001 svenska.png